Kampania Cash Lajf Balans -propozycja dla przedsiębiorczej młodzieży

2 marca wystartowała kampania Cash Lajf Balans skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski Wschodniej. Stanowi on element kampanii organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej promującej postawy przedsiębiorczości wśród ludzi młodych oraz znaczenie Funduszy Europejskich dla wspierania rozwoju biznesu i przedsiębiorczości w Polsce. Elementem kampanii jest specjalnie uruchomiony portal CASH LAJF BALANS, który oferuje możliwość przeprowadzenia ciekawych lekcji edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością, konkursy dla młodzieży. Dodatkową atrakcją jest sprawdzenie swoich sił w specjalnie przygotowanej grze – dostępnej przez odpowiednie aplikacje, w której grający wcielając się postać przedsiębiorcy musi stawić czoła wyzwaniem i poradzić sobie w sytuacjach problemowych.

Podstawowe cele kampanii to: uświadomienie młodym ludziom ( i nie tylko), że pasje i zainteresowania mogą być świetną podstawą do rozwoju własnego biznesu. Wskazuje też tematy ważne dla początkującego przedsiębiorcy, uczy podstawowych pojęć, koncentruje się na sprawach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, a związanych z tzw. „pracą na swoim”. Pokazuje też, jak szukać i korzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich, by dodać wiatru w żagle swojej działalności.

Kampania opiera się na ośmiu inspirujących filmach poświęconych przedsiębiorcom z krwi i kości oraz wsparciu, jakie otrzymali, m.in. z
Funduszy Europejskich.

Nauczyciele mogą skorzystać z propozycji scenariuszy na lekcje przedsiębiorczości oraz pomocniczych materiałów edukacyjnych.

Konkursy skierowane są jednak tylko do młodzieży z województw objętych Programem Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego)

Wszystko to dostępne jest na portalu CASH LAJF BALANS. Portal uruchomiony został przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach kampanii „CASH LAJF BALANS”.

Przejdź do CASH LAJF BALANS