Konferencja dla organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski i Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim organizuje 6 marca 2020 r. konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”.

Konferencja będzie okazją do omówienia możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wymiany doświadczeń ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z trzecim sektorem, a także do wypracowania wspólnych kierunków działań oraz do wskazania potrzeb i możliwości celem doskonalenia obopólnej współpracy na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego. Podczas konferencji będzie również możliwość zapoznania się z inicjatywami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe na rzecz wsparcia, integracji i aktywizacji podopiecznych placówek pomocy i integracji społecznej.
Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie realizacji projektów oraz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
Konferencja odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach / sala konferencyjna „Okrąglak”/- rozpoczęcie godz. 12.00.
Zapraszamy do udziału w organizowanej konferencji. Potwierdzenie udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr. 41/ 342 14 02 lub nr. 41 /342 11 31.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy