Platforma Startowa „Unicorn Hub” – wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć

Platforma Startowa „Unicorn Hub” to projekt (współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Platforma „Unicorn Hub”, poprzez unikalny ekosystem obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakłada wsparcie pomysłodawców zainteresowanych uruchomieniem biznesu na terenie Polski Wschodniej. Projekt skierowany jest do innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich jak: IT / ICT, Medycyna i Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport.
Czas trwania: 02.01.2019 – 31.12.2022
Obecnie trwa 2 runda inkubacji, w której udział bierze 20 spółek z branży smart city, IT oraz medycyna.
Trwa nabór ciągły do 4 rundy – wnioski mogą wpływać do 27/07/2020 r.

Lider Projektu: Polska Fundacja Wspomagania Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Więcej informacji na temat Projektu oraz zasad aplikowania o środki w poniższym linku.

Platforma Startowa „Unicorn Hub”