Finansowe wsparcie dla świętokrzyskich przedsiębiorców

W środę 12 lutego przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – Janusz Nowak i Łukasz Kot wzięli udział w konferencji na temat rozwoju przedsiębiorczości i innowacji oraz finansowych form wsparcia świętokrzyskich przedsiębiorców. Odbyło się ono w Kieleckim Parku Technologicznym.

W trakcie konferencji przekaznych zostało wiele cennych informacji – przede wszystkim związanych pozyskiwaniem środków z pieniędzy Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Role gospodarzy spotkania pełnili:

  • Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce
  • Elżbieta Gajeska, Komisja Europejska

Wśród poruszonych tematów znalazły się m. in.: kto może otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości, jakiego typu projekty będą spełniać cele i wskaźniki Programu, jakie wydatki będą uznane za wydatki kwalifikowane oraz kryteria oceny projektów.

Spotkanie było wstępem do rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowania, z których świętokrzyscy przedsiębiorcy będą mogli w najbliższym czasie korzystać. Informacje na temat konkursów będą zamieszczane na portalu PARP.