Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 12 lutego br. w Kielcach (Kielecki Park Technologiczny) organizuje spotkanie informacyjne pt. „Innowacje i przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej. Prezentacja oferty PARP, w tym Funduszy Norweskich”. Spotkanie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia dla województwa świętokrzyskiego. Początek spotkania o godz. 9.30

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Podczas spotkania eksperci omówią, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.

Spotkanie poświęcone będzie również nowym działaniom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Podczas całego spotkania przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidulanych konsultacji z ekspertami dostępnymi na stoiskach informacyjnych.
Program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie PARP (TUTAJ).