Zajęcia z kompetencji psychospołecznych dla uczniów ZSOMS

W środę 22 stycznia uczniowie klasy VIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego uczestniczyli w zajęciach zawodowznawczych przeprowadzonych w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Spotkanie informacyjno – edukacyjne poprowadziła Katarzyna Sobczyk – doradca zawodowy, certyfikowany trener warsztatu kompetencji psychospołecznych.

W trakcie spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się czegoś o swoich predyspozycjach zawodowych wynikających z zainteresowań i preferencji oraz kompetencji psychospołecznych. Uczniowie mogli też zorientować się jaki jest ich poziom umiejętności autoprezentacji i komunikacji społecznej, które to cechy mają bardzo duże znaczenie w efektywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym, ale także w społeczeństwie. Mogli się tez przekonać jak trudno jest mówić o swoich atutach, jednocześnie jak ważna jest świadomość własnych zalet i talentów, a także wad i niedoskonałości. Umiejętność mówienia o nich to podstawa asertywności, warto też pracować nad swoim charakterem starając się niwelować jego negatywne cechy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, z zaciekawieniem realizując kolejne ćwiczenia oraz – jako podsumowanie – test predyspozycji i preferencji zawodowych. Aktywni uczniowie otrzymali drobne upominki jako nagrody m in. gadżety do ćwiczenia koncentracji czy piłeczki antystresowe. Najważniejsza jednak wartością wyniesioną z zajęć jest umiejętność pracy nad sobą, rozwijanie własnych zainteresowań i talentów oraz indywidualnych kompetencji psychospołecznych.