„Świętokrzyska Victoria”

Do 31 stycznia 2020 roku można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii “Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność.


Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • „Samorządność” (dla gmin i powiatów),
  • „Osobowość” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.)
  • „Przedsiębiorczość”.

Tegoroczna edycja będzie już 12. w historii nagrody. Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 31 stycznia. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów 12. edycji „Świętokrzyskiej Victorii”.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin można pobrać na stronie organizatora – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)

Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, odbędzie się 25 lutego 2020 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Gabinet Marszałka Województwa
Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria”
pokój nr 1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Informacji telefonicznych udzielają pracownicy Gabinetu Marszałka Województwa pod nr 41 342 13 67.