Nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów. W skład Rady wchodzi 16 członków, a jej kadencja trwa 5 lat. Jest ona organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.

Kandydatami do Rady mogą być osoby reprezentujące:

• Gminne lub Powiatowe Rady Seniorów,
• Uniwersytety Trzeciego Wieku,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• organizacje pozarządowe mające w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
• niezrzeszone grupy aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działające wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadające co najmniej dwie rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.

Wszystkie informacje dotyczące naboru- w tym regulamin i formularz zgłoszenia kandydata, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego