Najlepsze pomysły na biznes i spotkanie z przedsiębiorcami

Promocja i rozwój przedsiębiorczości – to jedno z podstawowych zadań niezbędnych do rozwoju ekonomicznego i gospodarczego naszego regionu. Nie wystarczy wspomagać działań na rzecz biznesu, ale trzeba dawać impulsy mogące zaprocentować w przyszłości. Dzisiejsi uczniowie to potencjał, który za kilka lat będzie miał do odegrania swoją role w ekonomii lokalnej, dlatego podejmowane są inicjatywy, których celem jest edukacja i promocja aktywnych postaw przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w ramach realizacji zadania „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery” przeprowadziła od września 2019 r. cykl warsztatów, których uczestnikami byli uczniowie klas VIII ostrowieckich publicznych szkół podstawowych. Warsztaty składają się z 4 modułów:

  • „Bądź aktywny, kreatywny – względem nałogów negatywny”
  • „Elementarz młodego przedsiębiorcy”
  • „Doradztwo zawodowe – zajęcia warsztatowe”
  • „Ja – przedsiębiorczy obywatel”

Zajęcia prowadzą pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego: Katarzyna Sobczyk – specjalista ds. profilaktyki uzależnień oraz doradca zawodowy, Karolina Kargulewicz – Mrozińska – prawnik oraz Łukasz Kot – psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. przedsiębiorczości.

W środę 20 listopada o godz. 12.00 w sali wielofunkcyjnej Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się konferencja pod hasłem: „Dzisiaj uczniowie – jutro przedsiębiorcy!”, której punktem kulminacyjnym było uroczyste podsumowanie modułu przedsiębiorczego zadania,  w tym rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy MINI BIZNESPLAN autorstwa uczniów klas VIII.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – ostrowieccy przedsiębiorcy, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz reprezentanci ostrowieckich instytucji zrzeszających przedsiębiorców. Byli to m. in.: Dariusz Wierzbiński – radny powiatu ostrowieckiego, właściciel firmy EUROSTAR, reprezentujący także Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krystyna Gębka – właścicielka Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”, członek Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej, Magdalena Komorniczak – współwłaściciel firmy „LaserExpert”, Katarzyna Zielińska – Jaworska – aktorka, właścicielka kawiarni „Zmiana klimatu” oraz Sebastian Majewski – wiceprezes Stowarzyszenia „OSTROWER”, właściciel Manufaktury Rowerowej BBS Bike.

Na konferencję przybyło ponad 150 osób – uczniów, opiekunów, pedagogów oraz dyrektorów placówek. Uczniowie – to głównie przedstawiciele zespołów zadaniowych, które tworzyły MINI BIZNESPLANY.

Przybyłych powitała Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Agnieszka Rogalińska. Podziękowała uczniom za udział i wkład zarówno ich, jak i kadry pedagogicznej w realizację projektu. Podkreśliła znaczenie takich inicjatyw i funkcję jaką odgrywają w procesie kształtowania młodzieży. Zaznaczyła, że takie i podobne przedsięwzięcia skierowane do młodych ludzi będą inicjowane w ramach przygotowywanego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży, które ma integrować młodych ludzi oraz promować ich pomysły i przedsięwzięcia.

Na początku przybliżone zostały cele i założone rezultaty modułu przedsiębiorczego w ramach działania „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery”. Uczestnicy w trakcie 4- godzinnych warsztatów nie tylko uczyli się pisać biznesplan, ale również poznawali zasady na jakich działa rynek, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą prowadzenie własnej firmy, skąd brać pomysły na działalność oraz jakie są możliwe źródła finansowania otwarcia własnej firmy z wykorzystaniem środków krajowych oraz zagranicznych.

Na konkurs wpłynęło 60 prac. Jury miało trudny orzech do zgryzienia. Młodzież wykazała się pomysłowością, ale i jednocześnie duża racjonalnością w kreowaniu biznesowych  przedsięwzięć. Dominowały usługi – kawiarnie i restauracje, salony gier, kręgielnie czy wypożyczalnie sprzętu. znalazły się także pomysły na wykorzystanie ostrowieckiej infrastruktury – dwa pomysły na kawiarnię w dawnej wieży ciśnień. Były dość liczne propozycje dla domowych zwierząt – kawiarnie dla kotów i psów czy nawet egotyczne mini zoo.

Jury w ocenie projektów brało pod uwagę – oprócz samego pomysłu – również sposób jego przedstawienia, fachowość w sporządzeniu biznesplanu, opis oraz jego przejrzystość, argumentację i racjonalność w przedstawieniu wizji firmy i jej możliwości i szans na rynku – a więc wszystkiego tego, czego uczniowie nauczyli podczas warsztatów.

Przyznano 4 nagrody. I miejsce wraz z wycieczką do kina na wybrany film przyznano Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 za projekt Pole golfowe „Strzał w 10tkę” opracowany przez zespół w składzie: Wiktor Kosno, Kamila Płatek, Jakub Majewski, Bartosz Kwiatkowski, Martyna Kropielnicka oraz Wiktoria Hejn).

II nagroda (wycieczka do LaserSpace) trafiła do zespołu z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 za  pomysł aplikacji do nauki języków obcych „hi.com” autorstwa zespołu w składzie: Maria Krzciuk, Nikola Sadłos, Nicola Pałka, Jan Wieczorek, Maja Sitarska, Kornelia Pałasz.

Jury postanowiło przyznać dwie III nagrody. III miejsce ex aequo zajęły projekty: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4Hotel dla zwierząt „Precelek” (Ola Sałkowska, Tamara Siek, Oliwia Piwońska, Roksana Balnas, Karol Gad, Michał Rogoziński, Adrian Kowalski) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  – Zadaszony skatepark ,,Rampsite center’’ (Michał Dziewirz, Bartosz Gomuła, Zuzanna Jedlikowska, Martyna Marszałek, Patrycja Mucha, Krystian Pocheć).

Podczas wręczania nagród młodzież pokrótce opowiedziała o swoich inspiracjach i doświadczeniach związanych z przekuwaniem swoich pomysłów na mini biznesplan.

Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami oraz panel dyskusyjny pod hasłem „Młodzi w biznesie – szanse i zagrożenia”. Goście opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z biznesem, początkami, sukcesami i porażkami. Przybliżyli swoje inspiracje i motywacje do otwarcia własnej firmy. Szczególną uwagę zwrócili na rolę własnych zainteresowań w procesie tworzenia firmy oraz jej późniejszego funkcjonowania. Goście odpowiadali tez na pytania młodzieży, m. in. co stało za wyborem Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca na własną firmę, czy posiadają plan awaryjny na wypadek porażki, czy ich szanse jako ludzi młodych można porównać do szans obecnej młodzieży
i jakie przeszkody musieli pokonać, aby swój pomysł przełożyć na sprawnie funkcjonującą firmę.

Zadanie zostało ocenione bardzo pozytywnie. Wskazywano na dobrą współpracę młodzieży z prowadzącym warsztaty przedsiębiorcze Łukaszem Kotem oraz zaangażowanie uczniów w pracę.  Dla uczniów – być może przyszłych przedsiębiorców – było to doświadczenie ważne, pokazujące od strony praktycznej. Mogli lepiej poznać uroki i ciemniejsze strony prowadzenia biznesu i samemu przekonać się, że biznes wymaga wiele wysiłku, czasu, zaangażowania oraz odporności na stresy, porażki i umiejętności negocjacji i nawiązywania relacji z ludźmi.

Łącznie w zadaniu uczestniczyło 371 uczniów21 klas ósmych funkcjonujących w 8 ostrowieckich szkołach podstawowych. Trwają jeszcze warsztaty w pozostałych modułach. Zakończenie całości projektu w grudniu 2019 r.

Zadanie zostało s

finansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019