Rusza nabór na konkursy w ramach FIO na rok 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020.
W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań  można składać w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  2. Priorytet Aktywni obywatele;
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje:

  • jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę;
  • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o godz. 12.00,
  • projekty mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
  • maksymalna kwota dotacji – 120 000,00 zł,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz materiały pomocnicze dostępne są na: