„Świętokrzyskie Plenery Malarskie” z międzynarodową obsadą

W dniach 4 – 15 listopada 2019 r. Ostrowiec Świętokrzyski oraz jego okolice – Ćmielów, Sandomierz i przede wszystkim podostrowiecki Jędrzejów – był areną, którą zdominowały klimaty artystyczne – malarskie i muzyczne. Międzynarodowe Sympozjum Sztuk Wizualnych „Świętokrzyskie Plenery Malarskie” zgromadziło czternaścioro artystów – z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Węgier i Polski.

Organizatorami wydarzenia byli: Marek Madej ze Związku Zawodowego Twórców Kultury, który pełnił także funkcję komisarza organizacyjnego, Włodzimierz R. Kowalski z Warszawy oraz Janusz Nowak z Ostrowca Świętokrzyskiego. Funkcje kuratorów  artystycznych pełnili: prof. Marija Karpienkova z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku oraz art. mal. Jacek Dittwald, a gospodarzem imprezy był Hotel „Panorama” w Jędrzejowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego pod kierunkiem właściciela obiektu Jana Rotmańskiego oraz dyrektor hotelu Andżeliki Kudas.

W organizację imprezy  aktywnie włączyły się takie instytucje jak: Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Ostrowcu Świętokrzyskim pod kierunkiem dyr. Ewy Jurkowskiej  – Siwiec, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” pod  kierunkiem dyrektora dr. Andrzeja Przychodniego i przy współpracy Beaty Kobiałka ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Agnieszką Rogalinską- Prezesem Zarządu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Władimir Czuszew – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej, biskup sandomierski ks. dr  Krzysztof Nitkiewicz, Prof. Paweł Bromski – Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Plener odbywał  się pod hasłem „200 – lecie urodzin Stanisława Moniuszki barwach Krzemionek k. Ostrowca Św”. Jego inspirację stanowiły dwa istotne dla naszej kultury wydarzenia: 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – kompozytora, zw. ojcem polskiej opery narodowej oraz wpisanie rezerwatu archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako dopiero 16. tego typu obiekt w Polsce.

W ramach imprezy zorganizowano dwa duże wydarzenia:

  • 9 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się uroczysty koncert poświęcony pamięci Stanisława Moniuszki oraz 101 rocznicy odzyskania niepodległości. Wzięli w nim udział  uczniowie szkoły, którzy  zaprezentowali kompozycje S. Moniuszki oraz insirowane jego twórczością, znalazły się także utwory o tematyce patriotycznej. W  trakcie koncertu można było obejrzeć prace malarskie Jacka Dittwalda i Bogusława Lustyka.
  • 14  listopada w Hotelu „Panorama” w Jędrzejowie odbyło się sympozjum połączone z poplenerowym wernisażem prac malarskich, które powstały podczas imprezy. Autorami prac byli zaproszeni na imprezę malarze, dla których inspirację stanowiły świętokrzyskie krajobrazy i miejsca: Sandomierz, Opatów, Chęciny, Ćmielów oraz Ostrowiec Świętokrzyski i jego okolice ze szczególnym uwzględnieniem Krzemionek oraz regionalnych tradycji wydobycia i eksploatacji krzemienia pasiastego.

Nasi goście – malarze z Białorusi, Ukrainy, Węgier i Litwy wraz ze swoimi polskimi kolegami mieli okazję nie tylko zwiedzić i poznać okolice Ostrowca – mówi Janusz Nowak, jeden z organizatorów pleneru. Mieli szanse zaprezentować swoje prace, uwiecznić na obrazach nasz region, no i zintegrować się między sobą. Przez blisko dwa tygodnie mogli gościć w hotelu „Panorama”, który zapewnił im zarówno przestrzeń  do prezentacji swoich prac, jak i bazę do wypadów w świętokrzyskie plenery. Efekty ich prac będzie można obejrzeć już 14 listopada od godz. 10 w hotelu „Panorama”podczas specjalnego  pleneru, tam również od godz. 18.00 rozpocznie się sympozjum będące swego rodzaju podsumowaniem całej imprezy.

Agencja Rozwoju Lokalnego włączyła się  w organizację tej inicjatywy, będącą znakomitą promocją regionu na niwie międzynarodowej. Dzięki temu było można umożliwić nawiązanie cennych kontaktów kulturalnych,  a zwłaszcza pokazać Ostrowiec Świętokrzyski jako lokalne centrum kultury. Dało to okazję to prezentacji osiągnięć muzycznych i malarskich mieszkańców – w szczególności uzdolnionej artystycznie młodzieży. Trzeba tu podkreślić rolę jaką w naszym mieście będzie pełnić otwarty w tym roku Ostrowiecki Browar Kultury. Jest to placówka kulturalna o charakterze  edukacyjnym, dzięki której ostrowieccy artyści – zarówno ci znani i z dorobkiem, jak i ci będący na początku swojej drogi artystycznej- będą mogli w spokoju tworzyć, wystawiać swoje prace i wymieniać się cennymi doświadczeniami. W placówce odbywać się będą imprezy kulturalne, pokazy teatralne i kinowe, występy muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami i propagatorami wszelkich inicjatyw pod egidą 9 muz, działać będą organizacje kulturotwórcze zrzeszające pasjonatów i miłośników sztuk rozmaitych.
Warto dodać, że po zakończeniu Plenerów powstałe w ich trakcie prace będą prezentowane właśnie w Ostrowieckim Browarze Kultury.

Swój wkład w organizację Świętokrzyskich Plenerów Malarskich w dołożyło także Stowarzyszenie Kulturotwórcze „Nie z Tej Bajki” – jedna z najprężniejszych i cieszących się dużą popularnością szczególnie wśród ostrowieckiej młodzieży – organizacji artystycznych,  od kilku lat przodująca w popularyzowaniu sztuki i pasji  artystycznych wśród mieszkańców naszego miasta.

Warto mieć nadzieję, że impreza ta stanie się inspiracją do kolejnych takich wydarzeń, a sama stanie się cykliczna i z czasem gromadzić będzie coraz liczniejszą grupę uczestników.

Poniżej zdjęcia z imprezy udostępnione dzięki uprzejmości jednego z organizatorów pana Marka Madeja.