Pożyczki dla świętokrzyskich firm

Ruszyła kolejna transza środków z funduszy europejskich, przeznaczonych na pożyczki dla firm udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach. Skorzystać z nich mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.  Atutem tych pożyczek jest niskie oprocentowanie i nawet 1 mln zł środków na cele inwestycyjne. 

Warunkiem uzyskania pożyczki jest koncentrowanie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego. Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to nawet 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.

W związku z uruchomieniem nowej transzy środków unijnych z RPO, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z pożyczki na cele inwestycyjne, która na warunkach de minimis ma niskie oprocentowanie (obecnie od 1,87%), oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej, stałe w całym okresie finansowania. Uzyskują w ten sposób środki na zakup m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, w tym również na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze mogą również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Wspierane są także zakupy technologii informacyjno-komunikacyjnych zastosowanych w procesach biznesowych. Przyznanie pożyczki zależy od posiadania zdolności finansowej i adekwatnego do sytuacji finansowo-ekonomicznej prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Proces decyzyjny jest szybki uproszczony, a każdy wniosek analizowany indywidualnie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego WŚ (TUTAJ).