Z pielęgniarkami o asertywności

Zawód pielęgniarki to trudna profesja, wymagająca wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych oraz wyjątkowego charakteru, empatii, otwartości i współczucia. Jedną z kluczowych umiejętności jest asertywność, która pomaga zarówno w kontaktach z podopiecznymi, ale i pozwala budować trwale i zdrowe relacje w grupie.

W poniedziałek 21 października Łukasz Kot – psycholog i doradca zawodowy, przeprowadził warsztat pod nazwą: „Asertywna pielęgniarka/ asertywny pielęgniarz”.  Wzięło w nim udział 14 pielęgniarek z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ostrowieckiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W trakcie zajęć  uczestniczki mogły dowiedzieć się co to jest asertywność, jak się jej uczyć i jakie ma znaczenie  w życiu zawodowym. Poznawały sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem technik asertywności. Sporo czasu poświecono tez na omówienie jak pogodzić asertywność z codziennym kontaktem z pacjentem – osobą potrzebującą pomocy, szczególnej uwagi i troski ze strony personelu.

Warsztat został zorganizowany z inicjatywy kierownika ZOL dr hab. Bożeny Zboiny.