„Randka z CV” czyli jak zaskoczyć pracodawcę

Po raz drugi Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zorganizowała wydarzenie pod nazwą „Randka z CV”. W środę 23 października w hallu Inkubatora Przedsiębiorczości pracownicy ARL – Łukasz Kot i Marcin Sztaba – doradzali jak profesjonalnie przygotować życiorys zawodowy, a także – jakie zmiany w dokumencie nastąpiły po wprowadzeniu przepisów RODO.

Z doradztwa skorzystało 7 osób. Charakter pomocy kształtował się od pomocy w bezpośrednim przygotowaniu CV, poprzez konsultację na temat dokumentu przygotowanego przez kandydata, az po informacje dotyczące poszukiwania pracy, umiejętności uważnego studiowania samych ofert pracy w kontekście przygotowania CV czy dodatkowych dokumentów jakie mógłby zażyczyć sobie przyszły pracodawca. Na konsultację przybył tez jeden przedsiębiorca, który zainteresowany był kwestią tego jakich informacji – w świetle RODO – ma prawo wymagać od kandydatów, jak długo i w jaki sposób bezpiecznie przechowywać dokumenty pracowników itp.

Okazało się, że CV – pomimo tego, że już od wielu lat jest podstawowym dokumentem w procesie aplikowania do pracy – nadal sprawia problemy kandydatom. Często informacji w nim jest za dużo i z punktu widzenia pracodawcy – nieistotnych. Dodatkowo problem stwarza zamieszczanie danych o poprzednich miejscach pracy – oprócz bowiem tych świadczonych w ramach umowy o pracę, wiele osób ma dość bogate doświadczenie w ramach umów zlecenia, a nawet tzw. „pracy na czarno”. Trzeba pamiętać, że CV stanowi pierwszy kontakt pracodawcy z kandydatem, na podstawie którego opiniuje on jego przydatność. Dobrze napisany, ciekawy i uporządkowany pod względem informacyjnym dokument  – pierwszy krok w zdobyciu zatrudnienia.