Profilaktyka- przedsiębiorczość – kariera! – warsztaty dla 8- klasistów

We wrześniu w Centrum Aktywności Obywatelskiej rozpoczęły się warsztaty dla uczniów klas ósmych z ostrowieckich szkół podstawowych. Odbywają się one w ramach zadania „PROFILAKTYCZNE ABC Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DORADZTWA KARIERY” realizowanego ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2019.

Zajęcia prowadzą pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego: Katarzyna Sobczyk – specjalista ds. profilaktyki uzależnień oraz doradca zawodowy, Karolina Kargulewicz – Mrozińska – prawnik oraz Łukasz Kot – psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. przedsiębiorczości.

Warsztaty składają się z 4 modułów:

  1. Bądź aktywny, kreatywny – względem nałogów negatywny”
  2. Elementarz młodego przedsiębiorcy”
  3. Doradztwo zawodowe – zajęcia warsztatowe”
  4. Ja – przedsiębiorczy obywatel”

Łącznie zaplanowano 210 godzin warsztatów dla 21 klas ósmych – po 10 na klasę (w ramach godzin wychowawczych). Najwięcej, bo 4 godziny zaplanowano dla modułu „Elementarz młodego przedsiębiorcy”, natomiast dla pozostałych – po 2 godziny lekcyjne.

Warsztaty mają za zadanie promować postawy przedsiębiorczości oraz świadomość obywatelską. Część profilaktyczna natomiast ukierunkowana jest na wzmacnianie kompetencji społecznych stanowiących ważny czynnik chroniący w obszarze uzależnień, a które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (np.: pokazanie korzyści z bycia aktywnym, kreatywnym, asertywnym, otwartym, inicjatywnym, przedsiębiorczym).

Podczas warsztatów realizowany jest także moduł dotyczący zakładania własnej działalności gospodarczej, promocji świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych i postawy obywatelskiej – a wszystko w formule edukacji przez zabawę.

Warsztaty potrwają od września do grudnia 2019 r. – z wyjątkiem modułu „Elementarz młodego przedsiębiorcy”, którego realizację przewidziano do listopada. Zaplanowano konkursy z nagrodami – konkurs wiedzy profilaktycznej oraz konkurs na najlepszy mini-biznesplan, które zostaną rozstrzygnięte na zakończenie warsztatów.

Dodatkowo w ramach zadania przewidziano organizację dwóch konferencji. Pierwsza odbyła się 4 października i dotyczyła roli świadomych wyborów edukacyjno – zawodowych w życiu człowieka. Natomiast druga dotycząca przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym oraz globalnym zaplanowana jest na późniejszy termin. Zadanie obejmuje także organizację wizyt studyjnych dla młodzieży.