„Potrzeby opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera” – video- konferencja w CAO, 30.09.2019

Co roku we wrześniu – z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera –  Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska organizują spotkanie – konferencję poświęconą wsparciu osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin. Spotykają się na nich naukowcy, lekarze, działacze stowarzyszeń Alzheimerowskich a także bliscy osób, u których zdiagnozowano Alzheimera. Dzielą się najnowszą wiedzą i pomysłami, jak wspierać opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera.
Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem:  „Potrzeby opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera”. Problemów jest wiele: brak pieniędzy, pomocy w codziennych obowiązkach, niewystarczająca ilość ośrodków i placówek opiekuńczych, brak informacji na temat choroby i jej wczesnych objawów, wreszcie brak wsparcia psychologicznego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30 wrzesnia 2019 r. w godz. 11.00 – 15.00.
Konferencja odbędzie się w warszawskim Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale organizatorzy przeprowadzą z niej videotransmisję na żywo, dzięki czemu będą mogli wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani problematyką.
Podobnie jak w roku ubiegłym Agencja Rozwoju Lokalnego zorganizuje transmisję konferencji, która odbędzie się w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 na I piętrze. Do udziału w niej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką chorób otępiennych, przedstawicieli środowisk medycznych, organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych – zwłaszcza z sektora pomocy społecznej i pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia, a przede wszystkim osoby, które na co dzień opiekują się osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera.
Spotkanie jest bezpłatne, organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji mailowo na adres: sekretariat@arl.ostrowiec.pl lub pod numerem telefonu: 41 248 03 70.
Podczas konferencji będzie zapewnione tłumaczenie na język migowy!

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.