IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne – Skarżysko – Kamienna 27 – 28 września

Po raz czwarty w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Impreza skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów, ekspertów,  instytucji rynku pracy, otoczenia biznesu oraz jednostek i placówek edukacyjnych. Impreza stanowi okazję do nawiązania relacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących rynków ekonomicznych, gospodarki, stanu prawnego oraz koncepcji i pomysłów na rozwój biznesu i działalności związanej z inwestycjami publicznymi oraz rozwojem regionów i współpracy międzynarodowej. Tegoroczna edycja dotyczyć będzie głównie tematyki start-upów

Forum odbędzie się w dniach 27 – 28 wrześniaMiejskim Centrum Kultury przy ul. J. Słowackiego 25 w Skarżysku – Kamiennej. 

Do udziału w tegorocznym MFI organizatorzy zapraszają przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży, jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Dla uczestników zapewnione zostaną bezpłatnie miejsce wystawiennicze w trakcie Forum oraz bezpłatną reklamę w wydawnictwach związanych z MFI oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Ponadto udostępniona będzie bezpłatnie przestrzeń do rozmów B2B.

Konferencja tłumaczona jest symultanicznie na język angielski.

Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej Konrada Kröniga.

Rejestracja uczestników możliwa jest on- line na stronie internetowej COI w Skarżysku – Kamiennej (TUTAJ)