„Rozmowa mimo różnic” – konkursy dotacyjne dla projektów uczących komunikacji społecznej

Fundusz Obywatelski zaprasza do aplikowania o środki na realizacje projektów z zakresu komunikacji społecznej oraz eliminacji agresji i konfliktów w życiu publicznym i społecznym. Celem działania jest promowanie merytorycznej dyskusji oraz platform porozumiewania się – z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych zjawisk (konfliktów, agresji, tzw. „mowy nienawiści, hejtu”) oraz ich skutków.

W ramach projektu można będzie uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia, które

dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;

· tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.

· angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych;

· pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

Przewidziano wsparcie dla dwóch rodzajów inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic”– takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

Udział w konkursie mogą wziąć zarejestrowane w Polsce organizacje społeczne (pozarządowe), organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku wstępnego należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 26 września 2019 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Funduszu Obywatelskiego (TUTAJ) lub  pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.