Konferencja dla organizacji pozarządowych – Kielce 18.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach we współpracy z PFRON Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych są organizatorami konferencji pod hasłem: „Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. 

Konferencja odbędzie się 18 września 2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, w sali konferencyjnej „Okrąglak”, początek o godz. 10.00. Podczas konferencji zaplanowano prelekcje, prezentacje dobrych praktyk, dodatkowo w holu ŚUW na wyznaczonych stoiskach, będzie można skorzystać z doradztwa w zakresie realizacji projektów oraz pozyskać informacje na temat możliwości aplikowania o środki finansowe.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konferencji. Potwierdzenie obecności należy zgłosić telefonicznie pod nr. 41/ 342 14 02 lub nr. 41 /342 11 31.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (TUTAJ).