„Europa dla obywateli” – program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie naboru wniosków na działania w ramach Komponentu 2: 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 2 września o godzinie 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest jedną z autonomicznych agencji Unii Europejskiej, która zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport, aktywność obywatelską i wolontariat.

Projekty można składać w ramach następujących działań:

  • 2.1. Partnerstwo miast

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach „Partnerstwa miast” wynosi 25 000 euro.

  • 2.2 Sieci miast

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Maksymalna kwota dotacji na projekt w ramach „Sieci miast” wynosi 150 000 euro.

Trwa także nabór  wniosków na działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdują się w Przewodniku Programowym oraz na stronie internetowej EACEA, w zakładce Komponenty i działania.

Na stronie Agencji Wykonawczej EACEA można także zapoznać się oficjalnymi zaproszeniami do każdego z działań:

  1. Partnerstwo miast (TUTAJ)
  2. Sieci miast – (TUTAJ)
  3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – (TUTAJ)

Proces rejestracji i składania wniosku z instrukcją w języku polskim dostępny jest w zakładce “Jak złożyć wniosek”.

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas których bliżej przedstawiamy program “Europa dla obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie informujemy w zakładce szkolenia oraz na profilu Facebook.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej EACEA (TUTAJ).