Szkolenia dla menadżerów z branży MŚP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór chętnych przedsiębiorców z sektora MŚP do projektu „Akademia Menadżera MŚP”. Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych wraz z 80 % refundacją kosztów tych szkoleń. Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu przedsiębiorstw z sektora MŚP z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Rekrutacja do projektu już trwa i prowadzona jest w sposób ciągły poprzez:
• przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP
• przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie plików pdf drogą mailową na adres: am3@marr.pl
• weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów: regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia,  są udostępnione w zakładce Dokumenty i ogłoszenia na stronie projektu (TUTAJ).

Formularz zgłoszeniowy do projektu jest dostępny na https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz

Nabór trwa do wyczerpania środków.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. wsparcia MŚP:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków, p. 312 lub 216
e-mail: am3@marr.pl
www.marr.pl/am3
tel.: 12 617 66 04 lub 12 617 66 54
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.