Pożyczki dla firm – oferta Funduszu Pożyczkowego WŚ

Od 9 lat funkcjonuje Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja ta – powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego daje możliwość rozwoju firm – w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie w formie pożyczek udzielane jest na preferencyjnych warunkach.

Ze wsparcia FPWŚ mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, a zaprezentują interesujący pomysł na start-up. Warunkiem uzyskania pożyczki jest działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach FWŚP można uzyskać wsparcie na takie inicjatywy jak m.in.  zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, ale też np. na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Pieniądze można również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej.Wspierane będą również rozwiązania innowacyjne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne zastosowane w procesach biznesowych. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł.

Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to aż 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.

Więcej informacji o pożyczkach dla firm można uzyskać na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.