Profilaktyczne podsumowanie w „Hetmanie”

Drugi rok z rzędu Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje ze Stowarzyszeniem Szachowym „HETMAN” przy realizacji zadania „Wakacje z szachami”. W ramach tego działania uczestniczące w zajęciach dzieci i młodzież mogą – oprócz doskonalenia umiejętności szachowych – dowiedzieć się więcej na temat  uzależnień, sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz własnego bezpieczeństwa – nie tylko w czasie wakacji, a wszystko to w ramach zajęć o tematyce profilaktycznej.

Odbyły się trzy warsztaty poświęcone różnym rodzajom uzależnień, czynnikom ryzyka oraz czynnikom chroniącym, a także sposobom przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym zjawiskom i reagowania na zagrożenia. Dzieci i młodzież poszerzały swoją wiedzę na temat uzależnień substancyjnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) jak i uzależnień behawioralnych – głownie związanych z nadmiarowym korzystaniem z komputera i internetu oraz urządzeń mobilnych. Zajęcia prowadziła Katarzyna Sobczyk z ARL, która przygotowała ciekawy program obejmujący zarówno wiedzę teoretyczną, jak i działania wykorzystujące aktywność uczestników. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, dzieliły się swoją wiedza, spostrzeżeniami, prezentowały spory zasób świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw, choćby związanych z kontaktem z niewłaściwymi treściami w internecie i telewizji (niedozwolone filmy lub gry komputerowe, wywołujące przerażenia lub epatujące przemocą). Uczyły się tez ostrożności w relacjach z nieznajomymi, z czym wiązać się choćby kontakt z substancjami psychoaktywnymi zawartymi w niewinnie wyglądających żelkach, cukierkach czy napojach. Uczestnicy mieli tez okazję spróbować swoich sił w żonglerce piłeczkami, która miała na celu także uświadomić dzieciom, że nawet podczas gry w szachy ważny dla ciała jest też relaks i jakaś forma aktywności ruchowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Prezes Zarządu ARL Agnieszki Rogalińskiej pamiątkowe dyplomy oraz zestawy nagród i upominków. nawiązując do promowanego przez ARL hasła „NIE dla nałogów – TAK dla pasji!” wskazała szachy jako przykład pasji rozwijającej intelekt, dającej wiele satysfakcji, ale i praktycznych umiejętności niezbędnych w nauce i w dorosłym życiu.

Dzieci i młodzież czekają kolejne atrakcje przygotowane w ramach zadania „Wakacje z szachami”, które stanowi kontynuację dobrej współpracy między obydwoma podmiotami celem promocji zarówno samej królewskiej gry i jej młodych pasjonatów, jak i zdrowego stylu życia opartego na realizowaniu swoich pasji i celów, rozwijaniu swoich talentów i umiejętności oraz dążenia do sukcesu i samorealizacji w życiu.