Konkurs ZUS na projekty z zakresu poprawy warunków BHP w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza pracodawców do wzięcia udziału  w konkursie dotacyjnym, w którym można uzyskać dofinansowanie do działań w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Termin składania wniosków to 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r., a dofinansowanie uzyskają projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Więcej informacji, regulamin oraz informacje na temat sposobu aplikowania  można uzyskać na portalu ZUS (TUTAJ).