Zdrowo, sportowo i profilaktycznie

Wakacje w pełni, a co za tym idzie dzieci i młodzież mają okazję do wypoczynku oraz mogą skorzystać z ofert przygotowanych przez rożne ostrowieckie instytucje i jednostki gminne. W tym roku raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego ma możliwość współpracować przy organizacji zajęć sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie KP KSZO 1929 oraz Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN”. Zadaniem ARL jest przeprowadzanie cyklu warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień, których zadaniem jest uzmysłowienie dzieciom, jakich zagrożeń powinny unikać, a także, że sport to znakomita alternatywa dla nałogów i rożnego typu negatywnych zachowań. Zajęcia – podobnie jak w latach poprzednich – prowadzi Katarzyna Sobczyk z ARL. Zajęcia już się rozpoczęły – 10 lipca na KSZO, a 11 lipca w Stowarzyszeniu Szachowym „HETMAN” odbyły się pierwsze spotkania.

Akcja „Wakacje z futbolem” to propozycja dla pasjonatów piłki nożnej. Dzieci z roczników 2008 i młodszych mogą na boisku bocznym KSZO potrenować pod okiem trenerów takie elementy jak żonglerka, rzuty karne i wolne, podania, a przy okazji zobaczyć, że ćwiczenia z piłką to podstawowe abecadło każdego profesjonalnego gracza.

Zadanie „Wakacje z szachami” to propozycja dla tych młodych ludzi, którzy preferują bardziej wysublimowaną formę zmagań sportowych jaką są szachy.  Zajęcia odbywają się w trzech grupach: początkującej, średniej i zaawansowanej w budynku PSP nr 1 przy ul. Trzeciaków. Dzieci i młodzież poznają tajniki „królewskiej gry” i mają okazję staczać ze sobą bezkrwawe boje na szachownicach.

Podczas warsztatów profilaktycznych dzieci i młodzież biorące udział w obu zadaniach zapoznają się z rodzajami uzależnień, uczą się jak je rozpoznawać i unikać i – co najważniejsze – uświadamiają sobie, że każdy sport – czy zespołowy czy indywidualny – to świetna alternatywa dla uzależnień, w pozytywny sposób wpływający na kondycję psychiczną i fizyczną oraz rozwój intelektualny młodego człowieka. Uczy współpracy, zdrowego współzawodnictwa, a przede wszystkim daje satysfakcję z jego uprawiania.

Dla najaktywniejszych przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla każdego uczestnika drobny upominek

Oba zadania finansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach dotacji celowej udzielonej w 2019 r.