Wsparcie PARP dla przedsięborców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „NOWY START” skierowany do podmiotów chcących wspomóc przedsiębiorców powracających na rynek. Agencja przyjmuje wnioski na realizację projektów mających na celu świadczenie usług szkoleniowych i doradczych tym przedsiębiorcom, którym nie powiodło się w biznesie w poprzednio prowadzonej firmie, jednak ponownie rozpoczęli oni działalność gospodarczą. Na składanie ofert jest mało czasu, bo termin upływa 15 lipca br.

Budżet programu wynosi to 15 mln zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być np. przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, czy też organizacje samorządu gospodarczego.

Odbiorcami ostatecznymi wsparcia są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na działania szkoleniowe, a w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych. Będzie też można sfinansować działania szkoleniowe dotyczące pomocy w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej oraz działania doradcze związane bezpośrednio ze szkoleniami.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać na stronie PARP (TUTAJ)