Miesiąc: Lipiec 2019

30.07.2019

Pożyczki dla firm – oferta Funduszu Pożyczkowego WŚ

Od 9 lat funkcjonuje Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja ta – powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego daje możliwość rozwoju firm – w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie w formie pożyczek udzielane jest na preferencyjnych warunkach. Ze wsparcia FPWŚ mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy

Czytaj dalej

30.07.2019

Szkolenia dla menadżerów z branży MŚP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór chętnych przedsiębiorców z sektora MŚP do projektu „Akademia Menadżera MŚP”. Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych wraz z 80 % refundacją kosztów tych szkoleń. Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu przedsiębiorstw z sektora MŚP z województw: małopolskiego,

Czytaj dalej

22.07.2019

Świętokrzyska Nagroda Jakości 2019 – trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków do uczestnictwa w XXI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości – ustanowionej w 1999 roku przez Sejmik Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego. W konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości co roku wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa i organizacje z terenu województwa świętokrzyskiego, stale doskonalące się, konsekwentnie wdrażające nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz

Czytaj dalej

19.07.2019

Profilaktyczne podsumowanie w „Hetmanie”

Drugi rok z rzędu Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje ze Stowarzyszeniem Szachowym „HETMAN” przy realizacji zadania „Wakacje z szachami”. W ramach tego działania uczestniczące w zajęciach dzieci i młodzież mogą – oprócz doskonalenia umiejętności szachowych – dowiedzieć się więcej na temat  uzależnień, sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz własnego bezpieczeństwa – nie tylko w czasie

Czytaj dalej

18.07.2019

„Globart 2030” – granty na działania na rzecz wzrostu świadomości społecznej młodzieży

Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal – ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie „Start the change”, współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z

Czytaj dalej

18.07.2019

Konkurs ZUS na projekty z zakresu poprawy warunków BHP w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza pracodawców do wzięcia udziału  w konkursie dotacyjnym, w którym można uzyskać dofinansowanie do działań w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Termin składania wniosków to 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r., a dofinansowanie uzyskają projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne

Czytaj dalej