„Randka z CV” – sposób na dobrą pracę

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wyszła z nową inicjatywą. „Randka z CV” to propozycja dla osób myślących o zmianie pracy lub zdobyciu zatrudnienia – w czym wydatnie pomóc może dobre, profesjonalne CV.

We wtorek 18 czerwca w holu Inkubatora Przedsiębiorczości można było skonsultować się w temacie napisania dobrego CV, które będzie atutem w negocjacjach z pracodawcami. Jak podkreśla doradca zawodowy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. i pomysłodawca akcji Łukasz Kot – w dzisiejszym rynku pracy CV jest wizytówką kandydata, świadczy o jego kompetencjach i doświadczeniu – stąd powinien być to dokument dopracowany zawierający informacje dla pracodawcy niezbędne. Z drugiej strony wielu kandydatów wpisuje do życiorysu informacje zbędne lub takie, które w żaden sposób nie powinny pracodawcy interesować lub powinny być brane pod uwagę jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Z akcji skorzystało 8 osób. Najczęściej konsultacje dotyczyły zawartości CV, także w kontekście przepisów związanych z RODO. Pytano o potrzebę zamieszczania zdjęcia, informacji o sytuacji rodzinnej kandydata, danych kontaktowych. Jak wskazują nowe regulacje pracodawca nie musi uzyskać od nas adresu zamieszkania, a jedynie dane kontaktowe (telefon, adres e-mail). Zdjęcie również nie powinno być zamieszczane w CV, gdyż – oprócz wyjątkowych sytuacji – wizerunek kandydata nie ma przełożenia na jego aktywność zawodową i zaangażowanie w pracę. Informacje dotyczące zainteresowań mogą stanowić część rozmowy kwalifikacyjnej jako informacje pomocnicze, natomiast również powinno się unikać wpisywania ich do CV.

Z drugiej strony w CV należy wyszczególnić swoje kompetencje – zwłaszcza certyfikaty ukończonych szkoleń i uzyskanych uprawnień. CV powinno tez być zwięzłe, a informacje powinny zostać podane w sposób prosty i przejrzysty. W związku z obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych warto składać CV  w odpowiedzi na ofertę i prowadzoną rekrutację, a także można – po zakończonej rekrutacji domagać się zwrotu lub zniszczenia dokumentów. Należy tez zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z poczty elektronicznej w procesie przesyłania swojego CV do pracodawcy. Brak odpowiednich zabezpieczeń lub korzystanie z podejrzanych i niesprawdzonych portali moze skutkować wyciekiem danych i ich wykorzystaniem przez oszustów

Akcja pokazała, że CV to nadal trudny orzech do zgryzienia dla wielu osób. Potrzeba konsultacji i pomocy w opracowaniu dokumentu jest ciągle duża, a kandydaci często szafują informacjami na swój temat, które nie mają żadnego przełożenia na proces rekrutacji. Warto wspomnieć, że niektóre osoby wskazywały na potrzebę podobnych spotkań, których tematem byłaby sama rozmowa kwalifikacyjna oraz sposoby przygotowania do niej lub też warsztaty na temat wyszukiwania i właściwej interpretacji ofert pracy.

W związku z powyższym planowane są kolejne edycje podobnych spotkań.