ARL wsparła „Wakacyjny krok do zdrowia”

Rozpoczęły się wakacje. To okres wypoczynku, relaksu i spędzania czasu poza domem. To okres wypadów nad wodę, w góry czy na wycieczki połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. Wakacje są również czasem, w którym powinno zwrócić się szczególną uwagę na swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza seniorów.

W związku z tym z ciekawą inicjatywa wyszło Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” działające przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zorganizowało ono akcję profilaktyczną „Wakacyjny krok ku zdrowiu” skierowaną do ostrowieckich seniorów. W przeprowadzeniu akcji współpracowały także Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, którą reprezentowała wiceprzewodnicząca Joanna Pikus oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., którą reprezentowała Prezes Zarządu Agnieszka Rogalińska.

W trakcie akcji seniorzy mogli przeprowadzić badania na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C przeprowadzone przez pielęgniarkę Dorotę Jakubowską, a z pomocą dietetyk Marty Bałczewskiej – Krutiny sprawdzić nie tylko poziom swojej wagi, ale także skonsultować swoją dietę w oparciu o wynik badania, który wskazał poziom tkanki tłuszczowej u osoby ważonej. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zorganizowała stoisko, na którym można się było zaopatrzyć w „Kopertę życia” – dokument, którego zadaniem jest wydatne skrócenie czasu udzielania pomocy w przypadku sytuacji kryzysowej. Dzięki zawartym w dokumencie informacjom na temat zdrowia i profilaktyki (m. in. przyjmowanych medykamentów) jego właściciela ratownicy medyczni są w stanie w momencie ustalić zarówno chorobę jak i procedurę udzielenia pierwszej pomocy bez stary czasu poświęcanego na ustalanie potencjalnych schorzeń osoby, której pomoc jest udzielana.

Dodatkowo seniorzy mogli zbadać także swój poziom cukru i ciśnienie krwi.

Jak podkreśliła szefowa Stowarzyszenia, Matylda Niewójt, akcje tego typu są potrzebne. Seniorzy to grupa dbająca o swoje zdrowie, a z racji wieku dużo bardziej narażona na potencjalne zagrożenia. Rosnąca świadomość i wiedza temat zagrożeń wpływają na profilaktykę badań oraz pozwalają dużo lepiej dbać o swoje zdrowie, a co za tym idzie lepiej rozplanować swoją aktywność zarówno ruchową, jak i intelektualną.

Seniorzy otrzymali upominki oraz materiały informacyjne o tematyce profilaktyki prozdrowotnej.

Osoby zainteresowane pozyskaniem „Koperty życia” mogą zgłaszać się do Centrum Biurowo – Konferencyjnego przy ul. Sandomierskiej 26A, pok. 8 (parter) lub do Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 do pok. 15 (I piętro).

Cała akcja była efektem współpracy pomiędzy UTW działającym przy WSBiP, samorządem ostrowieckim oraz Agencją Rozwoju Lokalnego w celu promocji zdrowia i aktywności ostrowieckich seniorów, co wpisuje się w założenia polityki senioralnej realizowanej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.