Oferta ARL na Targach Pracy

czwartek 6 czerwca pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Łukasz Kot – doradca zawodowy uczestniczył w Regionalnych Targach Pracy w Skarżysku – Kamiennej organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej. W imprezie wzięli udział przedsiębiorcy oraz instytucje rynku pracy oraz centra promocji przedsiębiorczości z terenu województwa świętokrzyskiego, a także przedstawiciele PUP w Szydłowcu w woj. mazowieckim.

Podczas targów ARL zaprezentowała ofertę głównie dla osób potrzebujących doradztwa i wsparcia w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.  Na stoisku ARL można było dowiedzieć się, skąd pozyskać środki, jakie są procedury przy ich pozyskiwaniu oraz jakie formy finansowego wsparcia dla planujących uruchomienie własnej firmy sa dostępne (środki krajowe i unijne, pożyczki itp.)

Targi Pracy w Skarżysku – Kamiennej to kolejna tego typu impreza, w której aktywnie uczestniczy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Jest to wynik współpracy ze świętokrzyskimi instytucjami rynku pracy, a oferta ARL doskonale uzupełnia się z tym, co osobom funkcjonującym na rynku pracy oferują inne podmioty.