Warsztaty obywatelskie w CAO – w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku

Przemiany polityczne, postawy obywatelskie, świadomość własnych praw i obowiązków wynikających z konstytucji  – to tematy warsztatów, które odbyły się w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

4 czerwca minęła 30 rocznica wyborów parlamentarnych, które zmieniły Polskę i zapoczątkowały przemiany demokratyczne w naszym kraju, a w konsekwencji w Europie Środkowo – Wschodniej. Warsztaty zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W zajęciach zorganizowanych we wtorek 4 czerwca uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza, III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2. Wyłonione zespoły uczniów mogły wziąć udział w konkursach, grach interakcyjnych oraz quizie wiedzy
o wyborach 4 czerwca.

Zajęcia poprowadzili pracownicy ARL: Karolina Kargulewicz – Mrozińska, Katarzyna Sobczyk.

Młodzież miała okazję do określenia jakimi zasadami powinno kierować się demokratyczne państwo prawa i czym różni się od państwa totalitarnego i autorytarnego, określić jakie prawa i wolności obywatelskie powinny być zagwarantowane. Ważnym aspektem było uświadomienie młodym ludziom, że ich głos ma znaczenie, aktywna postawa obywatelska zawsze pozytywnie wpływa na rozwój państwa i odpowiednie funkcjonowanie jego struktur, a najgorszą postawą jest bierność i lekceważenie swoich praw, co może skutkować przejęciem kontroli nad obywatelem przez państwo.

Gry interakcyjne pokazywały siłę wspólnych działań i pracy według ustalonych reguł, których brak powoduje chaos.

Na koniec przypomniano historię wydarzeń z czerwca 1989 roku. Młodzież obejrzała kilka materiałów filmowych z tamtego okresu – fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej oraz Dziennika Telewizyjnego pokazujące jak wyglądały przygotowania do wyborów, ich przebieg oraz reakcje polityków ówczesnej władzy i opozycji.

Podsumowaniem zajęć był quiz wiedzy o wyborach 4 czerwca, który pokazał, że wiedza młodzieży o tamtych zdarzeniach jest spora, a uczniowie znają głównych bohaterów ówczesnych wydarzeń i ich wkład w zapoczątkowane w 1989 roku procesy zmian ustrojowych, ekonomicznych i społecznych.

Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy – upominki i gadżety.

Warsztaty spełniły swoje zadanie – pokazanie młodzieży, jak ważną rzeczą jest świadomość obywatelska, odpowiedzialność za państwo i szacunek dla praw i wolności obywatelskich, które mogą być zagrożone i łatwo utracone,  a co ważne – w ustroju demokratycznym to sami obywatele powinni stać na ich straży i mieć świadomość swoich obywatelskich obowiązków.