Budowanie wsparcia społecznego – konkurs grantowy OSIFE

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy.

O granty mogą ubiegać się podmioty, które mają udokumentowane doświadczenie w pracy na rzecz wartości społeczeństwa obywatelskiego i działają w następujących dziedzinach:

  • prawa człowieka, w tym między innymi prawa kobiet, osób LGBTI, mniejszości narodowych i innych grup będących w niekorzystnej sytuacji,
  • praworządność,
  • działania przeciw korupcji,
  • dziennikarstwo śledcze.

UWAGA!

Wszelkie działania polityczne, współpraca lub wsparcie dla partii politycznych lub wybranych przedstawicieli władz nie kwalifikują się do wsparcia w jakiejkolwiek formie. Organizacje stowarzyszone z partiami politycznymi nie są uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

Wytyczne

Open Society Initiative for Europe wesprze do ośmiu projektów w każdym kwalifikującym się kraju. Wnioskodawcy mogą złożyć jeden projekt na jednorazową dotację do maksymalnej kwoty 70 000 USD. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości jednej trzeciej ich całkowitych wydatków w ostatnim roku. Grant można otrzymać na 24 miesiące.

Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się zaproszeniem do składania wniosków.

Konkretny zakres tematyczny projektów nie jest ustalony: wnioskodawca może zaprojektować i opracować każdy rodzaj pomysłu i rozwiązania problemu, który służy wzmocnieniu organizacji. Jednak Open Society preferuje te projekty, które łączą bazę społeczną i wsparcie organizacji z wymiernymi wskaźnikami. Działania te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do zwiększania i poszerzania liczby członków, indywidualnych zwolenników, obserwatorów internetowych i aktywistów, a także wolontariuszy organizacji; zwiększenie skali i zakresu lokalnego wsparcia oraz źródeł pozyskiwania lokalnych funduszy.

Szczególna uwaga jest poświęcana różnym grupom społecznym kobiet i innych mniejszości społecznych.

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2019 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu grantowego Open Society.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej OSIFE (TUTAJ)