Zapraszamy na szkolenie – uprawnienia elektroenergetyczne

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie „EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV I POWYŻEJ”. Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych oraz pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają lub pracują na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.  Kurs jest bezpłatny. Rekrutacja potrwa w dniach 13 –  26 maja 2019 r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Biura Projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” w Centrum Aktywności Obywatelski przy ul. H. Sienkiewicza 70 (pok. 15) lub skontaktować się telefonicznie pod numerami: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70.