Vouchery dla MŚP na zakup profesjonalnych usług doradczych

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt: „POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI – ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE”, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Projekt skierowany jest do firm z sektora MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Ważne jest jednak to, że w zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług w zależności od zapotrzebowania.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Nabór wniosków w projekcie potrwa do 25 czerwca do godz. 15.00.Więcej informacji – w tym regulamin konkursu oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za projekt dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).