Spotkanie z przedsiębiorcami

W świątecznej atmosferze odbyło się w poniedziałek 15 kwietnia spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Świętokrzyskiej Izbie Gospodarczej. Wzięło w nim udział kilkunastu lokalnych przedsiębiorców, a gościem specjalnym był Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios. Tematem spotkania były formy wsparcia lokalnych przedsiębiorców – w tym dotacje i dofinansowania – zaplanowane ze środków publicznych na rok 2019.

Zebranych powitała Prezes Zarządu ARL Agnieszka Rogalińska, która dziękując za przybycie zapewniła, że spotkania te mają za zadanie wypracowanie wspólnego kierunku działań odpowiadającego potrzebom lokalnych przedsiębiorców, a także zdiagnozowanie ich oczekiwań – co powinno przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i lokalnej społeczności.

Wiceprezydent P. Dasios zapewnił zebranych o gotowości władz miasta i gminy do współpracy z przedsiębiorcami wskazując na fakt, iż to oni stanowią oś napędową ekonomii lokalnej. Działania samorządu idą w kierunku ułatwiania działalności i koncentrowania jak największego kapitału finansowego oraz ludzkiego w naszym regionie – czemu służą ulgi podatkowe czy możliwość rozbudowania terenów inwestycyjnych. To lokalni przedsiębiorcy wypracowują w dużej mierze środki, które gmina przeznaczyć może na inwestycje w infrastrukturę, edukację i bezpieczeństwo mieszkańców.

Spotkanie dotyczyło wsparcia dla przedsiębiorców dostępnego w rożnych formach w ramach środków publicznych, o czym w krótkiej prezentacji opowiedział Łukasz Kot – pracownik ARL, doradca ds. przedsiębiorczości. Obecni mogli dowiedzieć się z jakich form wsparcia mogą skorzystać, gdzie szukać dofinansowania do prowadzonej działalności i jak się o nie starać. w prezentacji znalazło się też miejsce na przybliżenie wsparcia w sektorze zatrudnienia – szczególnie w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników – bony szkoleniowe, staże, szkolenia realizowane z Funduszy Europejskich. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, które przeznaczyć można na rozwój form pod względem technologicznym oraz inwestycyjnym.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na trudności związane z pozyskiwaniem nowych wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy nawet oferując bardzo dogodne warunki pracy i płacy mają problemy z rekrutacją, a zwiększone transfery socjalne powodują, że z rynku pracy odchodzi duża grupa potencjalnych pracowników. Spory tez wpływ na to ma odpływ pracowników na rynki krajów Unii Europejskiej oraz krajów EOG, które drenują lokalny rynek z profesjonalnej kadry. Niemało zamieszania wprowadza chaos legislacyjny; uchwalane są ustawy, które z braku odpowiednich rozporządzeń i przepisów stają się martwe, choć formalnie obowiązujące. Niepokoi spadek poziomu inwestycji publicznych co przekłada się na zmniejszanie poziomu inwestycji sektora prywatnego.  Uzupełnieniem tego stanu rzeczy są medialne wypowiedzi polityków – często sprzeczne ze sobą, które wprowadzają dodatkowy zamęt informacyjny i powodują coraz większe poczucie destabilizacji zniechęcając do planowania długofalowych działań i inwestowania w rozwój firm.

Podsumowaniem tego spotkania były życzenia świąteczne połączone z poczęstunkiem złożonym z tradycyjnych wielkanocnych potraw przygotowany przez Bar Mleczny „Czwórka”.