Opieka nad osobami niesamodzielnymi – warsztaty z przygotowania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne  warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Konkursy ogłoszone zostaną w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, obejmować mogą takie inicjatywy jak: teleopieka, usługi asystenckie, mieszkania wspomagane oraz  działania ukierunkowane na rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi. 

Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).

Zgłoszenia do udziału w warsztatach można dokonać telefonicznie pod numerem (41) 349-89-23, lub mailowo na adres: infoEFS@sejmik.kielce.pl.w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Programowania,
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).