Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w CAO

Autyzm to obecnie jeden z największych problemów społecznych. Spektrum autyzmu dotyka wiele dzieci powodując problemy komunikacyjne i społeczne. Od pewnego czasu wzrasta świadomość i wiedza na temat autyzmu, a przyczyniają się do tego akcje i działania promocyjne.

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyła się konferencja zorganizowana w ramach akcji „Przystanek A”. Organizatorem inicjatywy był  Gabinet i Poradnia Psychologiczna Magdalena Majewska,Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. była jednym z organizatorów spotkania.

W sobotę 6 kwietnia do CAO przybyło liczne grono uczestników: pedagodzy, wychowawcy, psychologowie, terapeuci oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Mieli oni możliwość wysłuchać kilku interesujących wystąpień oraz wymienić doświadczenia na temat autyzmu.

Zebranych powitały Magdalena Majewska właścicielka Gabinetu i Poradni Psychologicznej oraz Anna Gębura – pedagog i trener TUS. List skierowany do uczestników konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego odczytała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Joanna Pikus. W liście tym prezydent podziękował za cenną i ważną inicjatywę jaką jest konferencja oraz zapewnił o wsparciu przez miasto wszystkich przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję wiedzy o współczesnych problemach społecznych, m in. dotyczących autyzmu.

Potem przyszedł czas na prelegentów. Spotkanie otworzyła mgr Iwona Strzałkowska – Nowak – psychopedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii spektrum autyzmu, właścicielka Mobilnej Terapii Psychopedagogicznej. W wykładzie „„Dziecięce wybuchy złości. Jak im zapobiegać?Jak sobie z nimi radzić?” zaprezentowała przykładowe rozwiązania w sytuacji wybuchów i ataków złości i agresji u dziecka z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn. Zwróciła uwagę zebranych, iż w przypadkach dzieci autystycznych wybuch złości jest paradoksalnie zjawiskiem na swój sposób pozytywnym, gdyż stanowi otwartą emocjonalną reakcje dziecka na pojawiający się probem, a więc stanowi sygnał, na który rodzic lub wychowawca może efektywnie zareagować.

Gościem specjalnym konferencji była dr Anna Zając , logopeda językoznawca z radomskiego Stowarzyszenia „Karuzela”.  W prelekcji pt.: „Dziecko, terapeuta, rodzic w procesie komunikacji i terapii” zaprezentowała wyniki badań ankietowych na temat terapii dzieci z autyzmem. Zwróciła uwagę na fakt, iż wielu rodziców korzysta z pomocy dwóch lub więcej terapeutów. Powodować to może problemy, ponieważ terapeuci mogą stosować rożne metody terapii, co przy również problemach z wzajemną komunikacją może negatywnie wpłynąć na sam proces terapii dziecka – w efekcie niewiele mu pomagając. Ważną rolę w procesie terapii pełnią rodzice, stąd dr A. Zając zaproponowała korzystanie z możliwości dokumentowania procesu terapii w postaci notatek, zapisków i wpisywania wszystkich postępów dziecka w terapii. Zaproponowała możliwość skorzystania z Dziennika Terapii pt.: „Poznajmy się!”, którego jest autorką, a który może stanowić wielką pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci autystycznych w procesie terapeutycznym.

W kolejnej prelekcji mgr Małgorzata Łukasik – doradca zawodowy z Zespołu Szkół Specjalnych przybliżyła rolę doradztwa zawodowego w szkolnictwie specjalnym. Zaprezentowała możliwości jakie szkolnictwo zawodowe otwiera przed osobami niepełnosprawnymi dając im możliwość samodzielnego życia, pracy zarobkowej oraz realizacji własnych pasji. Jak podkreśliła – doradca zawodowy w tego typu placówkach pełni istotną rolę. To dzięki jego wskazówkom i wsparciu można pomóc wybrać właściwy zawód, odpowiedni dla osoby z określoną niepełnosprawnością, dający możliwość efektywnego wykorzystania posiadanych przez ucznia umiejętności i predyspozycji. To również pokazuje, jak duża odpowiedzialność ciąży na doradcy zawodowym współpracującym z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Konferencję zakończyło wystąpienie p. Wiolety Grabskiej – mamy dwojga dzieci – w tym dziecka dotkniętego spektrum autyzmu. Przybliżyła ona tematykę pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zwróciła uwagę na to, iż w wielu przypadkach ta pomoc w aspekcie prawnym jest niewystarczająca, a rodzice i opiekunowie dzieci autystycznych często spotykają się z trudnościami z dochodzeniem własnych praw. Z drugiej strony jednak wzrost świadomości społecznej na temat autyzmu wpływa na zmiany w prawie uwzględniające postulaty osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poszerza się też baza dostępności pomocy prawnej dla rodzin dzieci autystycznych,  które uczą się korzystać z przysługujących im praw.

Pierwsza część wydarzenia czyli konferencja podsumowana została konsumpcją tortu specjalnie na tą okazją przygotowanego oraz przygotowane przez organizatorów konkursy z nagrodami niespodziankami.

Drugą część wydarzenia stanowił festyn pod hasłem: „TUS w terenie”, który odbył się na Osiedlu Ogrody. Stanowił on połączenie rozrywki i dobrej zabawy z profilaktyką oraz edukacją dotyczącą zarówno autyzmu, ale też rożnego typu zaburzeń i dysfunkcji społecznych oraz uzależnień. Swoje stoisko profilaktyczne zaprezentowała też Agencja Rozwoju Lokalnego, a osoby je odwiedzające mogły wygrać upominki w konkursach profilaktycznych oraz uzyskać wiedzę na tematy związane z uzależnieniami. Stoisko odwiedziły w dużej liczbie dzieci z rodzicami, ale tez osoby dorosłe i seniorzy – niemal każdy spróbował swoich sił w konkursach, a przy okazji oprócz nagrody niespodzianki otrzymał broszurkę informacyjną „ABC uzależnień” oraz ulotkę promującą działający od kilku lat przy ARL Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Uczestnicy pikniku mogli wysłuchać występów młodych wykonawców oraz skeczy i scenek przygotowanych przez kluby seniora.