Miesiąc: Kwiecień 2019

26.04.2019

Młodzież na rzecz społeczności lokalnej – granty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekty Solidarności – to nowy pomysł w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem konkursów jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej realizowanych przez organizacje młodzieżowe. Europejski Korpus Solidarności to samodzielny program Komisji Europejskiej, powołany do życia decyzją Parlamentu Europejskiego 11 września br. Jego naczelnym celem jest angażowanie organizacji i młodych ludzi w działania o charakterze solidarnościowym. Pula środków przeznaczonych na realizację takich działań

Czytaj dalej

25.04.2019

Vouchery dla MŚP na zakup profesjonalnych usług doradczych

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt: „POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI – ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE”, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę

Czytaj dalej

23.04.2019

Spotkanie z przedsiębiorcami

W świątecznej atmosferze odbyło się w poniedziałek 15 kwietnia spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Świętokrzyskiej Izbie Gospodarczej. Wzięło w nim udział kilkunastu lokalnych przedsiębiorców, a gościem specjalnym był Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios. Tematem spotkania były formy wsparcia lokalnych przedsiębiorców – w tym dotacje i dofinansowania – zaplanowane ze środków publicznych na rok 2019. Zebranych powitała Prezes Zarządu ARL Agnieszka Rogalińska, która dziękując za przybycie zapewniła, że spotkania te

Czytaj dalej

16.04.2019

Regionalne Targi Pracy z udziałem ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. miała możliwość wzięcia udziału w Regionalnych Targach Pracy, które odbyły się 12 kwietnia 2019 r. w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorem Targów byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Starosta Powiatu Ostrowieckiego Marzena Dębniak. W targach wzięli

Czytaj dalej

11.04.2019

Opieka nad osobami niesamodzielnymi – warsztaty z przygotowania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne  warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Konkursy ogłoszone zostaną w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, obejmować mogą takie inicjatywy jak: teleopieka, usługi asystenckie, mieszkania wspomagane oraz  działania ukierunkowane na rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.  Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00–14.00 w Urzędzie Marszałkowskim

Czytaj dalej