Pokonać hejt… pasją, rapem i paragrafem!

Po raz kolejny w Centrum Aktywności Obywatelskiej młodzież oraz mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mieli okazję spotkać się i w pozytywny sposób spędzić czas, jednocześnie porozmawiać na temat zjawisk negatywnych w naszym życiu. Tematem kolejnego profilaktycznego informacyjno – edukacyjnego  spotkania w formie saloniku dyskusyjnego pod hasłem „WYRAŻAJ SIEBIE…BEZ HEJTU!” była komunikacja i budowanie zdrowych relacji społecznych pozbawionych nienawiści, hejtu i poniżania innych.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób – uczniów ostrowieckich szkół, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także pedagodzy i mieszkańcy.

Zebranych w imieniu Prezydenta Miasta powitał naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pan Jan B. Malinowski, który w kilku słowach podziękował za wzięcie udziału w imprezie i podkreślił potrzebę organizowania tego typu spotkań. Pozytywny przekaz oraz promocja pasji i zainteresowań  – to idea przyświecająca salonikom, a duża frekwencja na każdym z nich oraz młodzież chętna do dzielenia się swoimi pasjami i zainteresowaniami to sygnał, że miasto posiada w niej potencjał, który warto i należy promować i w niego inwestować.

Prowadząca spotkanie Katarzyna Sobczyk z ARL powitała obecnych w imieniu Prezesa Zarządu ARL Sp. z o.o. Pani Agnieszki Rogalińskiej. Przypomniała ideę saloników oraz przybliżyła temat piątkowego spotkania.

Hejt i mowa nienawiści – to ostatnio gorące tematy. Ostatnie wydarzenia pokazały, że te zjawiska nie są już marginalne i nie wolno ich lekceważyć. Są źródłem nieszczęść, dramatów ludzkich, potęgują nienawiść. Istnieje potrzeba nie tylko, aby je piętnować, ale zwalczać i edukować, aby rosła świadomość ich szkodliwości.

Zjawiska te również nie pomagają w budowaniu wzajemnych relacji międzyludzkich, czasem wręcz są skutkiem braku prawidłowych umiejętności komunikacyjnych. Nie radząc sobie z nawiązywaniem zdrowych i pozytywnych kontaktów z innymi reakcją jest izolacja połączona
z agresją i wyrażająca się choćby w obraźliwych komentarzach i złośliwościach pod adresem innych ludzi. Trudności takie potęguje brak pasji i zainteresowań, na bazie których można skutecznie budować zdrowe relacje i nawiązywać przyjaźnie z interesującymi osobami oraz realizować siebie.

Głównym wydarzeniem saloniku był wykład, który poprowadziła asp. sztab. Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaprezentowała ona czym jest zjawisko zwane hejtem i mową nienawiści, wskazała jego źródła oraz potencjalne skutki dla osób nim dotkniętych. Jak podkreśliła – statystyki policyjne wskazują na wzrost liczby takich zachowań co automatycznie pociągnęło za sobą zmiany w prawie. Zebrani mogli zapoznać się, jakimi narzędziami prawnymi policja i wymiar sprawiedliwości walczą z hejtem i jego pochodnymi. Zwróciła uwagę na pojawienie się w kodeksie karnym przestępstw i wykroczeń kiedyś nieznanych. Stalking, nękanie, podszywanie się i przejmowanie kont w mediach społecznościowych w celu poniżania i obrażania są zagrożone karami i traktowane jak przestępstwa.

Z drugiej strony – jak podkresliła Pani A. Wasilewska – należy pamiętać, że anonimowość w sieci tez jest czysta iluzją. Fakt, że można kogoś obrażać nie stojąc z nim twarzą w twarz i ukrywając się pod „nickiem” lub „avatarem” nie znaczy, że taka osoba nie zostanie zidentyfikowana. Policja posiada bowiem technologiczne środki, aby szybko namierzać internetowych „trolli” i „hejterów”. Więc jeśli nie samo poczucie przyzwoitości, to świadomość groźby kary powinna hamować przed sianiem  hejtu.

Jako ważny aspekt walki z tym zjawiskiem wskazano także bierność otoczenia. Osoby, które padają ofiarami przemocy – pod każdą jej postacią- są ostatnimi, które się do niej przyznają. Dlatego reagować powinni wszyscy ci, którzy dostrzegają w swoich rówieśnikach, kolegach czy znajomych, członkach rodziny jakąś zmianę, stany lękowe, depresje czy zachowania świadczące o poważnych problemach emocjonalnych. Szczególnie ważne jest reagowanie w sytuacji, gdy sami jesteśmy bezpośrednimi świadkami negatywnych zachowań.

Warto pamiętać, że nie zawsze złośliwości i obrażanie innych jest przejawem złej woli, a wynika
z nieświadomości  i niewiedzy. Przykładem mogą być częste przykłady wyśmiewania osób otyłych, choć prześmiewcy nie zdają sobie sprawy, że otyłość ta jest często efektem poważnej choroby. To również pokazuje, jak łatwo skrzywdzić drugiego człowieka doprowadzając do jego izolacji
i poczucia wyobcowania.

Zebrani mieli tez okazję posłuchać występów muzycznych w stylu rap. Wychowanek ostrowieckiego Zakładu Poprawczego Norbert wykonał własny utwór na otwarcie spotkania, a w drugiej części Jacek – uczeń PG nr 1 również zaprezentował kawałek własnego autorstwa.

Norbert w kliku słowach wstępu zawarł ważne przesłanie, które jest zgodne z ogólnym przesłaniem każdego saloniku – niezależnie w jak trudnej sytuacji życiowej się człowiek znajdzie rozwijanie własnych pasji daje nie tylko satysfakcję, ale pomaga w przełamywaniu barier, trudności. Jak podkreślił – dla niego muzyka stała się świetnym polem do budowania dobrych, partnerskich relacji z rówieśnikami.

Uczestnicy obejrzeli  filmiki na temat zachowań negatywnych oraz skutkach uzależnień.

Chętni mogli wziąć udział w quizie z nagrodami na temat profilaktyki uzależnień, a najaktywniejsi – w tym wykonawcy utworów – zostali również nagrodzeni drobnymi upominkami.

Salonik jest jednym z działań zaplanowanych w ramach zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” finansowanego z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.