Konkurs MIIR „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy Europejskich. W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto i przeznaczyć je na organizację np. spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

Ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju można liczyć na następujące wsparcie: bezpłatne udostępnienie publikacji, broszur tematycznych czy rollupów. Założeniem programu jest wyszukanie najciekawszych wydarzeń, bezpośrednio powiązanych z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację.

WAŻNE: Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

Aplikacje należy składać poprzez  Formularz Ofertowy zamieszczony na stronie  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz wypełniony przesłać na adres: promocja@miir.gov.pl.

Więcej informacji wraz z regulaminem i niezbędnymi formularzami można uzyskać na stronie internetowej Programu (TUTAJ).