„INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE” – spotkanie dla grantobiorców w Opatowie

W związku z ogłoszonym II naborem Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, w województwie świętokrzyskim organizowane są spotkania grantowe, kierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół zawodowo-technicznych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, a także lokalnych przedsiębiorców.  Zaplanowano 5 takich spotkań, każde skierowane do kilku powiatów.

Dla zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie firm, placówek i instytucji z terenu powiatu ostrowieckiego zaplanowano spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 17  w Opatowie. Odbędzie się ono 29 marca, początek o godz. 9.00

Nabór do projektu został ogłoszony 18 lutego przez Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00.

Pełna dokumentacja dostępna jest TUTAJ