Program „Pajacyk na WAKACJE 2019”

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 r. w ramach programu Pajacyk. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie programu (TUTAJ) w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. Więcej informacji na temat programu oraz jego Regulamin dostępny jest na stronie PAH (TUTAJ).

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 r.

W przypadku pytań lub konsultacji dotyczących prawidłowego wypełnienia formularza należy kontaktować się z p. Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce: