Konferencja dla przedsiębiorców

28 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się konferencja, której tematyka dotyczyła oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Gościem honorowym był wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który otworzył spotkanie i przywitał wszystkich obecnych. W konferencji oprócz przedstawicieli władz województwa, pracowników jednostek samorządowych i instytucji rynku pracy wzięli też udział świętokrzyscy przedsiębiorcy. W konferencji Agencję Rozwoju Lokalnego reprezentował Łukasz Kot – st. specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich.

Konferencja miała na celu przybliżenie oferty dla przedsiębiorców przewidzianej w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród propozycji znalazły się m. in. projekty wsparcia inwestycyjnego zwiększającego konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców na rynku krajowym, wsparcie firm dla organizacji stażów i praktyk zawodowych czy środki na innowacje skierowane dla przedsiębiorców z miast średnich. Przybliżono projekt voucherów na profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczną naukę zawodu. Znalazło się też miejsce na prezentację Bazy Usług Rozwojowych, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń zawodowych i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Większość środków przeznaczonych na rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, a część z Programu Inteligentny Rozwój.