Oferta ARL na Targach Pracy i Edukacji OHP

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. miała okazję przybliżyć swoją ofertę mieszkańcom podczas Targów Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Gospodarzem imprezy, która odbyła się 26 lutego było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółkę reprezentowali pracownicy ARL: Katarzyna Kisiel oraz Łukasz Kot – starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób bezrobotnych poszukujących pracy, młodzieży, która chciałaby zapoznać się z ofertą edukacyjną, osób zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia i kursy oraz zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą i w związku z tym poszukujących informacji na temat dofinansowań i dotacji przeznaczonych na ten cel.

Wielu uczestników miało możliwość uzupełnienia tej wiedzy na stoisku ARL. Odwiedzający mogli dowiedzieć o ofercie szkoleniowej, ofercie dla początkujących przedsiębiorców, zdobyć informacje ogólne o rynku pracy i jego zapotrzebowaniu pod względem kwalifikacji  i profilu pracowników. Można było tez uzyskać informacje dotyczące ofert organizacji pozarządowych działających w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych – to w szczególności mogło zainteresować osoby aktywne chcące zaangażować się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Podczas imprezy odwiedzający mogli otrzymać materiały promocyjne i informacyjne związane z działalnością Agencji.