Zapraszamy na szkolenie „Podstawy księgowości z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Od 25 lutego do 10 marca Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadzić będzie rekrutację na szkolenie „Podstawy księgowości z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”. Skorzystać mogą z niego mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, którzy ukończyły 30 rok życia, bezrobotne zarejestrowane w PUP z przyznanym I lub II profilem wsparcia oraz osoby poszukujące pracy w PUP niezarejestrowane.

Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednika pracy, stypendium szkoleniowe, a po szkoleniu na 3-miesięczne staże zawodowe.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”, które mieści się w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 lub pod numerami telefonów: 41 200 30 14 i 41 248 03 70.

Zapraszamy!