Jakie wsparcie dla przedsiębiorców w 2019 r. – szkolenie w ARL

Dotacje i dofinansowania do własnej działalności gospodarczej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. O tym, jakie działania oraz zmiany w przepisach i ich konsekwencje dla biznesu zaplanowane zostały w roku 2019 mogli się przedsiębiorcy dowiedzieć na bezpłatnym szkoleniu ,,Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw’’ zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Odbyło się ono w czwartek 21 lutego, w sali konferencyjnej ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Szkolenie poprowadził Łukasz Kot – specjalizujący w tematyce zakładania i prowadzenia własnego biznesu oraz doradztwa w zakresie wsparcia finansowego i merytorycznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i lokalnych jednostek samorządowych  z terenu powiatu ostrowieckiego. Omówione zostały formy wsparcia dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy, Fundusze Europejskie (pożyczka do 1 mln zł, kredyt na innowacje technologiczne, gwarancja „Biznesmax” z dotacją, „Go to Brand”) oraz oferta Agencji Rozwoju Lokalnego skierowana do przedsiębiorców.

Prowadzący szkolenie  Ł. Kot – zaprezentował również, jak, za pośrednictwem internetu,  szukać samodzielnie aktualnych informacji dotyczących form wsparcia skierowanych do firm z sektora MŚP. Zainteresowanie oraz liczne pytania ze strony uczestników potwierdziły zapotrzebowanie na tego rodzaju szkolenia, a w planach ARL jest zorganizowanie kolejnych edycji.