Program Otwartych Stref Aktywności – konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  – tzw. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

 1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną
  i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury
  fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych stanowiących Otwarte Strefy Aktywności.:

 • wariant podstawowy;
 • wariant rozszerzony

Wariant podstawowy obejmuje:

 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń)
 • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia).

Wariant rozszerzony obejmuje:

 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń)
 • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia), oraz
 • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. W założeniu OSA mają także uatrakcyjnić w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i pozytywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Otwarte Strefy Aktywności powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.

W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.:

 • street workout park/kalistenika,
 • skatepark,
 • parkour,
 • trampoliny,
 • dodatkowe place zabaw,
 • miniboiska,
 • boiska plażowe,
 • boiska do sportów ulicznych,
 • rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym,
 • tory bmx,
 • pumptrack,
 • zewnętrzne ścianki wspinaczkowe itp. (dodatkowe zespoły urządzeń czy obiekty nie będą jednak kosztami kwalifikowanymi w programie).

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 11 lutego do 1 marca 2019 r. Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2019 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT

Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie, udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej. Opis Programu, wzory umów oraz tablic informacyjnych dostępne są na stronie internetowej Programu na portalu Ministerstwa Sportu i Turystyki (TUTAJ).