Rekrutacja na szkolenie „Operator koparko – ładowarki”

W dniach 4 – 15 lutego 2019 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzić będzie rekrutację na szkolenie „Operator koparko -ładowarki”. Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby bezrobotne z terenu powiatu ostrowieckiego, które ukończyły 30 rok życia. Osoby zarejestrowane w PUP powinny mieć przyznany I lub II profil wsparcia, skorzystać mogą również osoby nie posiadające zatrudnienia nie zarejestrowane w PUP.

Do udziału w szkoleniu w szczególności zapraszamy:

• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby po 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niskimi kwalifikacjami,
• kobiety.

Każdy z uczestników dodatkowo może liczyć na wsparcie w postaci:

  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
  • 6 – miesięczne płatne staże w kwocie 1017,40 zł za każdy miesiąc
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,80 zł brutto

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do: Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski
Więcej informacji można także uzyskać pod nr telefonu: 41 200 30 14 lub 41 248 03 70

ZAPRASZAMY!