Miesiąc: Luty 2019

28.02.2019

Oferta ARL na Targach Pracy i Edukacji OHP

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. miała okazję przybliżyć swoją ofertę mieszkańcom podczas Targów Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Gospodarzem imprezy, która odbyła się 26 lutego było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółkę reprezentowali pracownicy ARL: Katarzyna Kisiel oraz Łukasz Kot – starszy specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób bezrobotnych poszukujących pracy,

Czytaj dalej

22.02.2019

Zapraszamy na szkolenie „Podstawy księgowości z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”

Od 25 lutego do 10 marca Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadzić będzie rekrutację na szkolenie „Podstawy księgowości z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych”. Skorzystać mogą z niego mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, którzy ukończyły 30 rok życia, bezrobotne zarejestrowane w PUP z przyznanym I lub II profilem wsparcia oraz osoby poszukujące pracy w PUP niezarejestrowane. Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednika pracy, stypendium szkoleniowe, a po szkoleniu na 3-miesięczne staże

Czytaj dalej

22.02.2019

Jakie wsparcie dla przedsiębiorców w 2019 r. – szkolenie w ARL

Dotacje i dofinansowania do własnej działalności gospodarczej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. O tym, jakie działania oraz zmiany w przepisach i ich konsekwencje dla biznesu zaplanowane zostały w roku 2019 mogli się przedsiębiorcy dowiedzieć na bezpłatnym szkoleniu ,,Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw’’ zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Odbyło się ono w czwartek 21 lutego, w sali konferencyjnej ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Szkolenie poprowadził

Czytaj dalej

21.02.2019

„Seniorzy w akcji” – nabór na działania międzypokoleniowe

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w w XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – zgłoszone pomysły zostają dopracowaniu i są rozwijane

Czytaj dalej

18.02.2019

Konkurs na innowacje w zakresie kształcenia zawodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego. Grantobiorcami programu mogą być: szkoły zawodowe –

Czytaj dalej

18.02.2019

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne szkolenie dotyczące form wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w roku 2019. Poruszone zostaną takie kwestie jak dofinansowania z funduszy europejskich, wsparcie ze środków PUP czy oferta ARL skierowana do lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 123 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26A.

Czytaj dalej