Apel do organizacji pozarządowych – wsparcie ekonomii społecznej w nowej perspektywie budżetowej UE 2021 – 2027

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  opublikowała list intencyjny skierowany do europarlamentarzystów dotyczącego projektu finansowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) finansowanego w perspektywie budżetowej UE na  lata 2021 – 2027. List dotyczy zmian – szczególnie w finansowaniu działań z zakresu ekonomii społecznej i powstawania przedsiębiorstw społecznych. OFOP zwraca się z apelem do organizacji pozarządowych o zapoznanie się i podpisanie pisma do europarlamentarzystów w intencji korzystnych zmian w prawie umożliwiających w przyszłej perspektywie finansowej rozwój ekonomii społecznej w Polsce – zwłaszcza o taką zmianę projektowanego Rozporządzenia, aby  rozwój gospodarki społecznej stał się odrębnym celem szczegółowym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

List został opublikowany na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ) gdzie istnieje też możliwość jego podpisania. Można tam również zapoznać się z treścią proponowanego Rozporządzenia (TUTAJ). Podpisy pod listem można składać do dnia 28 stycznia